PRACOWNIE

Nasz warsztat jest wyposażony w 10 głównych pracowni, a także kilka pozostałych...Zdjęcie przedstawia pracownie CNC oraz PLC.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Kontakt


BIURO WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Kierownik Kształcenia Praktycznego:
mgr inż. Jarosław Matujzo
Telefon: 68 4525111

SEKRETARIAT

Telefon: 68 4525110
Fax: 68 4525110
Email: sekretariat@zseis.zgora.pl
Copyright © 2017-2018 CKZiU by AllvarusAMD.pl
All rights reserved