ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Ważne daty - nabór 2022/2023
 

od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
od 24 czerwca 2021 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
21 lipca 2022r

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

1 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

od 21 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i
orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem.

20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu.
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty,
nie później niż do 24 września 2021 r.
Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2022-03-20 20:40:55

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy